Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zapewnienia ciągłości zasialania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych

 

Wilkowice, dnia  19.10.2022 r.

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej.

 

 

 

 

 Szczegóły w załączniku do pobrania

 Załącznik:    202210202