Zapytanie ofertowe - usługa utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznej - zawiadomienie o wyborze

  

Dotyczy: usługa utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

EL-TECH Marta Węglorz

ul. M. Konopnickiej 19A

43-417 Kaczyce

 

Zestawienie ofert

lp

Wykonawca

Cena (zł.)

Punkty

cena

Kara umowna

Punkty

kara

Punkty razem

1

EL-TECH Marta Węglorz

ul. M. Konopnickiej 19A

43-417 Kaczyce

 

 

 

 

34 920,00

 

 

 

 

80

 

 

 

 

5 000,00

 

 

 

 

20

100

 

 

 

 

Wilkowice, 7.11.2022 r.

 

 

 

Załącznik:    20221107