Zmiana zapytania ofertowego - Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę powierzchni pod montaż, uruchomienie i eksploatację systemu płatnej telewizji szpitalnej na terenie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dzierżawę powierzchni pod montaż, uruchomienie i eksploatację systemu płatnej telewizji szpitalnej na terenie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

Nazwa i adres Zamawiającego :

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, 43-365 Wilkowice, ul. Żywiecka 19

KRS: 0000031391, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 937-21-88-022

REGON: 010657175

 

tel. 33 820-20-28 

e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com

 

I.                        Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni pod montaż, uruchomienie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru usług telewizyjnych w  SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej, mieszczącym się przy ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice.

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni : 

1)      System telewizji szpitalnej (STS):

a)      instalacja antenowa i zasilająca,

b)      wyposażenie w min. 32”  telewizory LED w ilości 53 szt. (+/-5) wraz z pilotami oraz atestem CE,

c)      stelaże do zawieszania odbiorników, umożliwiające obrót odbiornika w osi poziomej/pionowej posiadające atest i aprobatę techniczną,

d)      jeden 50”  telewizor LED wyświetlający nieodpłatnie darmowe programy oraz informacje dotyczące działalności Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

e)       wpłatomaty wrzutowe zlokalizowane bezpośrednio przy każdym odbiorniku telewizyjnym  w salach chorych.

f)       wpłatomaty (min 1) multimedialne z ekranem dotykowym min 17 cali umożliwiające dokonanie płatności w postaci bilonu, banknotów, kartą płatniczą w systemie PayPass, płatność przelewem online z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego np. telefon, tablet w tym płatność metodą BLIK. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować łącze internetowe we własnym zakresie.

g)      okablowanie urządzeń niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu,

h)      System ma umożliwiać dostęp do min 20 kanałów polskojęzycznych, w tym obowiązkowo następujących programów telewizyjnych :TVP1, TVP 2, Polsat, TVN  i kanałów telewizyjnych o różnorodnej tematyce.

 

1.      System telewizji szpitalnej obejmie 53 (+/-5) sale pacjentów w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej Zainstalowany system zapewniać ma minimum 20 kanały telewizyjne polskojęzyczne:   w tym obowiązkowo: TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w holu głównym dodatkowego odbiornika TV LCD/LED min. 50 cali do bezpłatnego odbioru programów telewizyjnych oraz informacji dotyczących działalności Zamawiającego.  

 

 

Szczegóły w załączniku do pobrania:

 Załącznik:    20221117