ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

 

Wilkowice, dnia  9.12.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

 

 

 

Więcej szczegółów w załączniku:

20221209