OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 9/2022)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 9/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm)

Przedmiot konkursu obejmuje wykonywanie:


 świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa - powtórka

 

 

Termin realizacji umowy:
 od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Więcej szczegółów w załączniku:

 

20221219_2

Wyjasnienia