OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 5/2022)

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 5/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kardiologii w Poradni Kardiologicznej

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. med. Krystyna Gajer-Błaszczyk

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KARDIOLOG

ul. Karpacka 56

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Oferta nr 2

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  

Dr n. med. Mariusz Mosur

ul. Żeromskiego 42

34-325 Łodygowice

 

 

Wilkowice, dnia 27.12.2022 r.

 

 

 Więcej szczegółów w załączniku:

 20221227