OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 11/2022)

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 11/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych konsultacji kardiologicznych w siedzibie Zamawiającego

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek. med. Krystyna Gajer-Błaszczyk

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KARDIOLOG

ul. Karpacka 56

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Oferta nr 3

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  

Dr n. med. Mariusz Mosur

ul. Żeromskiego 42

34-325 Łodygowice

 

Oferta nr 2 została złożona przez spółkę jawną i jest niezgodna z SWKO (Część IV ust. 1)

Zgodnie z ust. 1 Częsci IV SWKO „o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty i osoby wymienione w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w SPZOZ lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w SPZOZ (…)”.

 

 

Wilkowice, dnia 27.12.2022 r.

 

 Więcej szczegółów w załączniku:

 20221227