OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 7/2022)

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 1

Prywatna Praktyka Lekarska

Katarzyna Kuc-Gawlińska

ul. Wierzbowa 5

34-325 Łodygowice

Pakiet nr 2

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 27.12.2022 r.

 

  Więcej szczegółów w załączniku:

 20221227