OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 9/2022)

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 9/2022)

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa - powtórka

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 28.12.2022 r.

 

 

 

 

 

   Więcej szczegółów w załączniku:

 20221228