OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 4/2023)

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 4/2023)

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19  unieważnia Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie  diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej zgodnie art. 150 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2022.2561 z późn. zm.) w związku z art. 150 ust. 2 ww. ustawy (wpłynęła jedna oferta).

 

 

 

Wilkowice, dnia 22.03.2023 r.

 

 

 

  Szczegóły w załączniku:   20230322