OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 5/2023)

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 5/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu jest:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu z zakresu Neurologii w Poradni Neurologicznej

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 1

Gabinet Lekarski Neurologiczny

Bożena Rauer

ul. Szpaków 22

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 30.03.2023 r.