OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 7/2023)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.))

Przedmiot konkursu jest:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji psychiatrycznych w siedzibie Zamawiającego - powtórka

 

Termin realizacji umowy:
 Zgodnie z SWKO

 

Szczegóły w załączniku:   20230331

 

 

Wilkowice, dnia 31.03.2023 r.