OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 6/2023)

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu jest:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu z diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej - powtórka

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 2

Szpital Pediatryczny

ul. Sobieskiego 83

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Punktacja przyznana Oferentom:

 

Lp.

Oferta

Cena (punkty)

Łączna liczba uzyskanych punktów

1.

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

 

84,01

            84,01

  2.

Szpital Pediatryczny

ul. Sobieskiego 83

43-300 Bielsko-Biała

 

100,00

           100,00

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 5.04.2023 r.

 

 Szczegóły w załączniku:   20230405