OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 8/2023)

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 8/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu jest:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji  przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Oferta nr 1

Specjalistyczna Praktyka  Lekarska

Lek. Anna Czechak-Tomaszek

Specjalista neurolog

ul. K. Wielskiego 15/2

44-100 Gliwice

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 25.04.2023 r.

 

 

 Szczegóły w załączniku:   20230425