ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

  Wilkowice, dnia  10.05.2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS)

na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710  ze zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego (powtórka):

1)      transport karetką (zespół specjalistyczny) – Pakiet nr 1,

2)      transport karetką (zespół podstawowy) – Pakiet nr 2,

3)      transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów niewymagających specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą – Pakiet nr 3,

w okresie od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

 

 

I. UWAGI WSTĘPNE

 

  1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1360 ze zm.)
  2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Szczegóły w załączniku:   20230510