OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 7/2023)

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2023)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu jest:

 

zdrowotnych z zakresu konsultacji psychiatrycznych w siedzibie Zamawiającego - powtórka

 

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 16.05.2023 r.