Miesiąc: lipiec 2023

Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

Wilkowice, dnia 28.07.2023 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając

Więcej

Zasady odwiedzin pacjentów od 1 lipca 2023r.

W Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Więcej
Skip to content