Dzień: 2023-07-28

Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

Wilkowice, dnia 28.07.2023 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając

Więcej
Skip to content