Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

  • Home
  • Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej, wraz z instalacją systemu solarnego”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2007-2013, NR PROJEKTU: 1727.

Szpital Kolejowy w Wilkowicach podpisał umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej, wraz z instalacją systemu solarnego”

Przedsięwzięcie to dotyczy: kompleksowej termomodernizacji Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, obejmującego następujący zakres prac:
– Ocieplenie przegród wewnętrznych,
– Wymianę starych, zużytych i nieefektywnych pod względem energetycznym elementów stolarki okiennej, na elementy nowe, z PCV,
– Wymianę starych, zużytych i nieefektywnych pod względem energetycznym elementów stolarki drzwiowej, na elementy nowe, z aluminium, ocieplane,
– Modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
– Zabudowę układu solarnego, wspomagającego przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
– Prace dodatkowe.

Celem bezpośrednim przedmiotowej inwestycji jest poprawa jakości powietrza w regionie (przede wszystkim na obszarze Gminy Wilkowice i powiatu bielskiego), poprzez ograniczenie ilości szkodliwych, zanieczyszczających je substancji, trafiających do niego jako efekty uboczne spalania gazu.

Jako cel pośredni przedsięwzięcia wskazać należy przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektu będącego siedzibą Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, co pozwoli na:
– Ograniczenie ilości szkodliwych związków chemicznych, odprowadzanych do środowiska naturalnego,
– Zapewnienie osobom przebywającym na terenie Szpitala – przede wszystkim pacjentów, a także personelowi oraz wszelkim innym pozostałym interesantom, odwiedzającym Szpital optymalnych warunków przebywania pod opieką / na terenie tej placówki,
– Podnieść estetykę Gminy Wilkowice / powiatu bielskiego,
– Ograniczyć koszty bieżącego utrzymania Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, przede wszystkim w sezonie grzewczym.

Zakładany koszt przedsięwzięcia ma wynieść 1 770 986,00 PLN (1 570 986,00 PLN kosztów kwalifikowanych), sfinansowany zostanie z 2 źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w kwocie 1 335 338,10 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej obejmujących, wkład własny w kosztach kwalifikowanych w kwocie 235 647,90 PLN a także koszty niekwalifikowane w kwocie 200 000,00 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content