Diagnostyka

Diagnostyka

Na potrzeby pacjentów Pracownie diagnostyczne Szpitala wykonują badania z zakresu:
– diagnostyki laboratoryjnej,
– diagnostyki obrazowej – RTG, USG
– badań czynnościowych – spirometria, badanie wysiłkowe, 24 godz. badanie EKG metodą holtera,
– badań endoskopowych – gastroskopia, bronchoskopia,
– dodatkowo na terenie Szpitala wykonywane są badania Tomografii Komputerowej (TK)

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne oferuje szeroki panel badań laboratoryjnych skierowanych do pacjentów szpitala i przyszpitalnych poradni specjalistycznych, jak również do grona pacjentów indywidualnych pragnących wykonać odpłatne badania laboratoryjne. Punkt pobrań materiału do badań znajduje się na parterze w Izbie Przyjęć Szpitala i jest czynny od poniedziałku do niedzieli całodobowo. Pracownia czynna jest całodobowo, również w dni wolne i święta.

Laboratorium wykonuje szeroki profil badań z zakresu:
– analityki ogólnej
– biochemii
– hemostazy
– równowagi kwasowo-zasadowej
– hematologii
– immunochemii
– diagnostyki chorób zakaźnych
– serologii grup krwi.

Telefon:
33 812 20 20
33 812 20 28
33 812 20 2

Skip to content