OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024)

  • Home
  • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024)

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)
Przedmiot konkursu jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kardiologii w Poradni Kardiologicznej w godzinach od 15:00 do 18:00 – powtórka

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

Wilkowice, dnia 3.06.2024 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content