Transport sanitarny – zawiadomienie o wyborze

  • Home
  • Transport sanitarny – zawiadomienie o wyborze

Transport sanitarny – zawiadomienie o wyborze

Zamawiający wybrał ofertę:

Pakiet nr 1: Transport medyczny – zespół podstawowy
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
43-300 Bielsko-Biała

Oferty nr 1 i 2 podlegają odrzuceniu z uwagi na fakt, że zawierają rażąco niską cenę opłaty za 1 km.
Szacowana przez Zamawiającego cena za 1 km wynosi dla Pakietu nr 1 – 3,80 zł, natomiast dla Pakietu nr 2 – 4,5 zł. W tym miejscu należy zauważyć, że w postępowaniach ogłaszanych w 2023 r, ww. Wykonawcy oferowali ceny:
1. DARTMED Sp. z o.o. – cena: 3,30 zł. brutto (Transport typu P)
2. Blue Blood Piotr Raszka, ul. Wierzbowa 33, 43-430 Pogórze – cena: 3,50 zł. brutto (Transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających zapewnienia specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą).
Biorąc pod uwagę powyższe ww. oferty zawierają rażąco niskie ceny i nie zasługują na uwzględnienie ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem świadczeń.

Oferent Bielskie Pogotowie Ratunkowe zaoferował dla Pakietu nr 2 opłatę za 1 godz. efektywnej pracy w wysokości 0,00 zł. brutto. Ww. cena jest rażąco niska. Ww. oferta dla Pakietu nr 2 nie zasługują na uwzględnienie ze względu na ryzyko związane z wykonywaniem świadczeń.

 

 


Wilkowice, 27.02.2024 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content