Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

 • Home
 • Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

Wilkowice, dnia 28.07.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę doradcy ADR.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcy ADR na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147), polegającej na:
  • nadzorze nad przestrzeganiem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych,
  • doradztwie w zakresie czynności związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
  • przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Zamawiającego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych celem przekazania do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD).
 2. Jednorazowy transport odpadów niebezpiecznych 180102,180103,180106 średnio ok. 60 kg.

Szczegóły w załączniku do pobrania:

 • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content