Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę prawną

  • Home
  • Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę prawną

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę prawną

Wilkowice, dnia 8.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę prawną dla potrzeb SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content