ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu

  • Home
  • ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu

ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Oferta nr 1
Praktyka Lekarska
Joanna Bargieł-Kostuj
ul. Jagiellońska 54/1
41-800 Zabrze

Pakiet nr 1 i 2

Wilkowice, dnia 1.02.2024 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content