Modernizacja windy przy Izbie Przyjęć

  • Home
  • Modernizacja windy przy Izbie Przyjęć

Modernizacja windy przy Izbie Przyjęć

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że w okresie od 12.09.2019r. do 12.11.2019r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej” – I ETAP

„Modernizacja windy przy Izbie Przyjęć”

Wartość inwestycji: 367 569,80 zł.
Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie ze środków PFRON: 179 468,08 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 178 820,06 zł.
Środki własne Szpitala: 9 281,66 zł.

Zrealizowane etapy inwestycji:
1) Modernizacja szybu windy w budynku Głównym przy Izbie Przyjęć od strony podjazdu dla karetek wraz z montażem windy szpitalnej sześcioprzystankowej (szt.1) dostosowanej dla osób niepełnosprawnych:
– rozbiórka starych urządzeń (maszynowni windy, tablic rozdzielczych, urządzeń sterujących),
– modernizacja szybu windy,
– wykonanie robót budowlanych (naprawa tynków, posadzek, malowanie), roboty budowlane w maszynowni windy wraz z dostawą i montażem nowych urządzeń,
2) Wykonanie instalacji i montaż nowych urządzeń wraz z ich uruchomieniem.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content