Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę

  • Home
  • Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę

Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę

Informujemy, że w okresie  od 21.03.2024r. do 29.11.2024r. w naszym Szpitalu realizowane jest zadanie inwestycyjne  p.n.

„Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania – adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu

Województwa Śląskiego

Wartość zadania: 700 000,00 zł.

Sfinansowano ze środków:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego: 699 300,00 zł.

Środki  własne Szpitala: 700,00 zł.

W ramach tego zadania  wykonane zostaną  roboty budowlane obejmujące pomieszczenia obecnej apteki oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych na potrzeby apteki, w celu  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania apteki szpitalnej  i dostosowania pomieszczeń do wymogów nakładanych przez Nadzór Farmaceutyczny, Sanepid, przepisy BHP i przepisy Przeciwpożarowe.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy w Wilkowicach

Skip to content