Modernizacja dachu budynku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

  • Home
  • Modernizacja dachu budynku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Modernizacja dachu budynku SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że okresie od 08.09.2021r. do 16.10.2021r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”

Wartość inwestycji: 344 400,00 zł.

Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 340 000,00 zł.
Środki własne Szpitala: 4 400,00 zł.

Zrealizowane etapy inwestycji:

  1. Wzmocnienie mocowania blachy trapezowej poprzez dokręcenie dodatkowych wkrętów i demontaż
    starych gwoździ, uszczelnienie obróbek blacharskich, udrożnienie wentylacji w kalenicy dachu.
  2. Oczyszczenie i dwukrotne malowanie blachy trapezowej i obróbek dachu
  3. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z hakami, obejmami i wspornikami na stalowe
  4. Skucie uszkodzonych i wykonanie nowych tynków gzymsu
  5. Wymiana instalacji odgromowej na instalację spełniającą wymagania obowiązujących przepisów (zwody poziome i pionowe, wsporniki, uchwyty, złącza, iglice, sondy wraz z wykonaniem metryki i pomiarów).
  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content