Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych

  • Home
  • Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych

Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych

Informujemy, że w okresie  od 21.03.2024r. do 18.12.2024r. w naszym Szpitalu realizowane jest zadanie inwestycyjne  p.n.

,,Przebudowa budynku w ramach dostosowania do przepisów przeciwpożarowych”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu

Województwa Śląskiego

Wartość zadania: 3 316 778,00 zł.

Sfinansowano ze środków:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego: 3 245 240,00 zł.

Środki  własne Szpitala: 71 538,00 zł.

W ramach tego zadania  wykonane zostaną  roboty budowlane obejmujące: wydzielenie stref bezpiecznej ewakuacji  wg zaleceń ekspertyzy p.poż., wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę zgodą z ekspertyzą pożarową. Wydzielenie klatek schodowych za pomocą ścianek i stolarki o odporności ogniowej. Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające.

Modernizację istniejącego systemu sygnalizacji p.poż. Wymianę oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy w Wilkowicach

Skip to content