Przebudowa rozdzielni prądu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

  • Home
  • Przebudowa rozdzielni prądu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Przebudowa rozdzielni prądu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że w okresie IV – X 2019 r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.

„Przebudowa rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach- Bystrej”

Wartość inwestycji: 35 000,00 zł.

Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 34 940,00 zł.
Wkład własny Szpitala: 60,00 zł.

Wykonanie zadania związanego z modernizacją systemu układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej stworzy możliwość otwarcia go na różnych dostawców energii, umożliwi negocjacje cen energii, co poprawi efektywność gospodarowania mediami.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content