Wykonanie łazienki wraz z wc na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

  • Home
  • Wykonanie łazienki wraz z wc na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Wykonanie łazienki wraz z wc na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

Informujemy, że w okresie  od 21.03.2024r. do 29.11.2024r. w naszym Szpitalu realizowane jest zadanie inwestycyjne  p.n.

,,Wykonanie łazienki wraz z wc na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu

Województwa Śląskiego

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Sfinansowano ze środków:

Dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego: 49 950,00 zł.

Środki  własne Szpitala: 50,00 zł.

W ramach tego zadania  wykonane zostaną  roboty budowlane  – wykonanie dodatkowej łazienki wraz wc, na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Zadanie to obejmuje: dostosowanie pomieszczenia – pokrycie podłogi i ścian płytkami, wykonie nowej  instalacji elektrycznej, wod.-kan. oraz wentylacji. Wyposażenie w elementy i urządzenia sanitarne.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy w Wilkowicach

Skip to content