Kontakt

Dane teleadresowe:

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

ul. Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
NIP: 937-21-88-022
REGON: 010657175
tel. (33) 812 20 20, 28, 29
tel./fax (33) 812 30 98
e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00 pod nr tel.: 33 812 30 96


Pokaż Szpital Kolejowy na większej mapie


Dyrekcja:


   Dyrektor - mgr  Bożena Capek
   p/o Z-ca Dyrektora d/s medycznych - lek. med. Barbara Adamus-Sibik
   Główny Księgowy - mgr Lucyna Babicka
   Przełożona Pielęgniarek - dr n. o zdr. Danuta Sternal

Oddziały:

   1. Oddział Opieki Paliatywnej
       Lekarz kierujący oddz. – lek. med. Grażyna Dyczek-Wejster  tel. (33) 812 20 28  wew. 141
      
Pielęgniarka oddziałowa – piel. specjalistka Barbara Kalisz  tel. (33) 812 20 28  wew. 167
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 141
       adres e-mail:  oddz.paliatywny@szpital-kolejowy.com

        
    2. Oddział Wewnętrzny
      
Lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Małgorzata Hrapkowicz  tel. (33) 812 20 28  wew. 142
       Pielęgniarka oddziałowa – lic. piel. Magdalena Mojżesz  tel. (33) 812 20 28  wew. 117
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew.112
       adres e-mail:  oddz.wewnetrzny@szpital-kolejowy.com
   
  
  
3. Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy
      
Lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Piotr Ufniarski tel. (33) 812 20 28 wew. 143
      
Pielęgniarka oddziałowa – mgr piel. Małgorzata Chełstowska  tel. (33) 812 20 28  wew. 118
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 113
       adres e-mail:  oddz.neurologii@szpital-kolejowy.com
      
   4. Oddział Pulmonologiczny
      
Lekarz kierujący oddz. – dr n. med. Małgorzata Wróbel-Rajzer tel. (33) 812 20 28  wew. 144
      
Pielęgniarka oddziałowa – mgr piel. Anna Brzuszkiewicz  tel. (33) 812 20 28  wew. 119
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 114
       adres e-mail:  oddz.pulmonologii@szpital-kolejowy.com
      
   5. Oddział Kardiologiczny
      
Lekarz kierujący oddz. – lek. med. Krystyna Gajer-Błaszczyk  tel. (33) 812 20 28  wew. 146
      
Pielęgniarka oddziałowa – mgr piel. Elżbieta Skowronek  tel. (33) 812 20 28  wew. 121
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 116
       adres e-mail:  oddz.kardiologii@szpital-kolejowy.com
      
   6. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

      
Lekarz kierujący oddziałem – lek. med. Magdalena Marczak-Konicka  tel. (33) 812 20 28  wew. 166
      
Pielęgniarka oddziałowa – lic. piel. Ewa Stańco  tel. (33) 812 20 28  wew. 158
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 115
       adres e-mail:  oddz.rehabilitacji@szpital-kolejowy.com
      
   7. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
       Lekarz kierujący oddz. – lek. med. Dorota Wagstyl-Woźnica  tel. (33) 812 20 28  wew. 145
      
Pielęgniarka oddziałowa – mgr piel. Katarzyna Szura  tel. (33) 812 20 28  wew. 120
       Dyżurka lekarska tel. (33) 812 20 28  wew. 115
       adres e-mail:  oddz.rehabilitacji@szpital-kolejowy.com


   8. Izba Przyjęć
       Czynna całodobowo  tel.(33) 812 20 28 wew. 136
       Lekarz koordynujący: lek. med. Magdalena Marczak-Konicka
       Pielęgniarka
oddziałowa: mgr piel. Małgorzata Lange
     
   9. Przychodnia Specjalistyczna
       - Poradnia Kardiologiczna
       - Poradnia Pulmonologiczna
       - Poradnia Rehabilitacyjna
       - Poradnia Neurologiczna
       - Poradnia Opieki Paliatywnej
       - Poradnia Gastroenterologiczna (w likwidacji)

    
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00 pod nr tel.: 33 812 30 96 oraz   33 812 20 28 wew. 170.