Opieka paliatywna

Opieka paliatywna

Oddział Medycyny Paliatywnej – posiada 25 łóżek.

W oddziale leczeni są objawowo chorzy w zaawansowanym okresie choroby – głównie nowotworowej w mniejszym odsetku – chorób zakwalifikowanych do opieki paliatywnej przez NFZ.

Chorzy objęci są kompleksowa opieką lekarska, pielęgniarską, psychologiczną i duchową.

W trakcie pobytu u chorych wykonywane są zależnie od potrzeb:
– badania laboratoryjne
– badania obrazowe (RTG, USG, TK)
– konsultacje specjalistyczne
– leczenie bólu
– zwalczanie obrzęku limfatycznego
– leczenie owrzodzeń nowotworowych i odleżyn
– zwalczanie duszności, ewakuacja płynu opłucnego, otrzewnowego
– rehabilitacja oddechowa i ruchowa

W Oddziale prowadzona jest również edukacja chorych i ich opiekunów w zakresie:
– pielęgnacja obłożnie chorego
– pielęgnacja chorego z rurka tracheostomijną
– pielęgnacja chorego ze stomią jelitową
– pielęgnacje chorego z urostomią
– profilaktyka odleżyn
– zasady prawidłowego odżywiania doustnego i dojelitowego

Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

Poradnia Medycyny Paliatywnej:

W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie:
– specjalistycznych porad i konsultacji lekarskich
– porad psychologicznych dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową
– porad dla rodzin pacjentów, wsparcie rodzin
– pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych
– zwalczania bólu, leczenia objawowego
– zapewnienia niezbędnych badań, konsultacji

Zakład Domowej Opieki Paliatywnej:

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej obejmuje opieką osoby w celu leczenia objawowego, z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi, w terminalnym okresie ich trwania, pogarszającymi jakość codziennego życia.

Przyjęcia pod opiekę Zespołu odbywają się na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy podmiotów posiadających podpisaną umowę z NFZ.

Oddział Medycyny Paliatywnej

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Jaromir Szałajko
tel. 33 812 20 28 wew. 0141
Pielęgniarka oddziałowa
piel. specjalistka Barbara Kalisz
tel. 33 812 20 28 wew. 0167
Dyżurka lekarska
tel. 33 812 20 28 wew. 0141
adres e-mail
oddz.paliatywny@szpital-kolejowy.com

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 14:00
33 812 30 96

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

Informacji o szczegółach sprawowania opieki i terminie objęcia opieką.
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 14.00
tel. 33 812 20 29 wew. 0162
lub +48 508 764 840

Skip to content