Pulmonologia

Pulmonologia

Oddział Pulmonologiczny – prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc, a w szczególności:

– Astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
– Chorób płuc infekcyjnych – zapalenia płuc i opłucnej
– Nowotworów płuc
– Zatorowości płucnej
– Chorób śródmiąższowych płuc, m. in. sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, samoistnego włóknienia płuc, histiocytozy, lymphangioleiomiomatozy, ziarniniakowatości Wegenera, proteinozy płuc, zmian w płucach w przebiegu chorób tkanki łącznej
– Eozynofilowych chorób płuc

W oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:
– videobronchofiberoskopia – badanie endoskopowe oskrzeli
– spirometria z próbą rozkurczową
– próby wysiłkowe
– testy uczuleniowe
– kwalifikacja do domowego leczenia tlenem
– tomografia komputerowa

Po za tym istnieje możliwość wykonania:
– pletyzmografii
– podatności płuc

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie Pulmonologii.

Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

Poradnia Pulmonologiczna:
W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia m.in.:
astmy
– przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
– chorób śródmiąższowych płuc
– zapaleń płuc
– chorób opłucnej

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Paweł Pęcikiewicz

tel. 33 812 20 28 wew. 0144

Pielęgniarka oddziałowa
mgr piel. Sylwia Ochman

tel. 33 812 20 28 wew. 0119

Dyżurka lekarska
tel. 33 812 20 28 wew. 0114

adres e-mail
oddz.pulmonologii@szpital-kolejowy.com

Skip to content