Usługi

Nasze Usługi

Kompleksowa diagnostyka i leczenie (w ramach oddziałów i poradni) w zakresach:

Oddziały

Poradnie

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny – udziela świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia wielu schorzeń internistycznych – diagnostyki i leczenia chorób układu

Więcej

Pulmonologia

Oddział Pulmonologiczny – prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc, a w szczególności: – Astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc– Chorób

Więcej

Neurologia

Poradnia Neurologiczna: W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: diagnostyki i leczenia m.in.:– chorób naczyniowych układu nerwowego– zespołów

Więcej

Kardiologia

Poradnia Kardiologiczna: W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie: profilaktyki, diagnostyki i leczenia m.in.:– choroby niedokrwiennej– nadciśnienia tętniczego–

Więcej

Rehabilitacja

W Szpitalu funkcjonują 2 specjalistyczne Oddziały Rehabilitacyjne: – Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej– Oddział Rehabilitacji Neurologicznej realizujące poszpitalną oraz planową rehabilitację leczniczą

Więcej

Opieka paliatywna

Oddział Medycyny Paliatywnej – posiada 25 łóżek. W oddziale leczeni są objawowo chorzy w zaawansowanym okresie choroby – głównie nowotworowej

Więcej

Diagnostyka

Na potrzeby pacjentów Pracownie diagnostyczne Szpitala wykonują badania z zakresu:– diagnostyki laboratoryjnej,– diagnostyki obrazowej – RTG, USG– badań czynnościowych –

Więcej
Skip to content