Rehabilitacja

Rehabilitacja

W Szpitalu funkcjonują 2 specjalistyczne Oddziały Rehabilitacyjne:

– Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

realizujące poszpitalną oraz planową rehabilitację leczniczą w zakresie schorzeń neurologicznych
urazowo-ortopedycznych. W szpitalu funkcjonują 2 sale rehabilitacyjne z pełnym zapleczem sprzętowym i wyszkoloną kadrą fizjoterapeutów.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Rehabilitacji Medycznej.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – przyjmuje pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, po przebytych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych, ze schorzeniami nerwów obwodowych (polineuropatie, urazy nerwów obwodowych, zespoły udarowe).
Przeprowadzana jest kompleksowa rehabilitacja z włączeniem metod neurofizjologicznych, opieką psychologiczną i logopedyczną.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – przyjmuje pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi i upośledzeniami funkcji narządu ruchu w przebiegu przebytych urazów i operacji ortopedycznych oraz przewlekłej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów biodrowych i kolanowych. Po za tym przyjmuje się również do rehabilitacji osoby z upośledzeniem funkcji lokomocyjnej i upośledzeniami ruchomości stawów w przypadku wad wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego, a także osoby po amputacji kończyn dolnych (tylko do nauki chodzenia w protezie tymczasowej w protezie tymczasowej, a później stałej) i osoby z chorobą reumatyczną i chorobą Parkinsona bez dużych niedowładów. Oddział posiada wykwalifikowaną kadrę i standardowe wyposażenie.

Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

Poradnia Rehabilitacyjna:

W ramach umowy z NFZ świadczy usługi w zakresie konsultacji i porad lekarzy specjalistów rehabilitacji

Rehabilitacja w Dziale Rehabilitacji:

Dział Rehabilitacji realizuje świadczenia na potrzeby pacjentów leczonych w Szpitalu Dział Rehabilitacji świadczy również odpłatne usługi w ramach pakietów opisanych w Cenniku Szpitala.
Pacjenci korzystają z zabiegów:
– elektroterapii: DD, prądów interferencyjnych, Tens, jonoforezy, stymulacji, prądów Kotz’a, tonolizy, prądów UR, prądów IG itd.
– ultradźwięków: fonoforezy, eletrofonoforezy, oscylacji głębokiej,
– światłolecznictwa: UV, IR, laseroterapii, światła spolaryzowanego,
– pola magnetycznego wysokiej i niskiej częstotliwości,
– wodolecznictwa: kąpieli wirowych kończyn górnych i dolnych oraz ozonomatiku,
– masażu leczniczego klasycznego,
– aquavibronu oraz drenażu limfatycznego,
– kinezyterapii na bazie sali gimnastycznej, na której odbywają się ćwiczenia indywidualne oraz grupowe na bazie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Magdalena Marczak-Konicka
tel. 33 812 20 28 wew. 0143
Pielęgniarka oddziałowa
mgr. piel. Marzena Stanisławska
tel. 33 812 20 28 wew. 0158
Dyżurka lekarska
tel. 33 812 20 28 wew. 0113
adres e-mail
rehabilitacja.ogolnoustrojowa@szpital-kolejowy.com

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Joanna Naumowicz-Zuziak
tel. 33 812 20 28 wew. 0115
Pielęgniarka oddziałowa
mgr piel. Katarzyna Szura
tel. 33 812 20 28 wew. 0120
Dyżurka lekarska
tel. 33 812 20 28 wew. 0115
adres e-mail
rehabilitacja.neurologiczna@szpital-kolejowy.com

Dział Rehabilitacji

Kierownik Działu
mgr Małgorzata Domasik
tel. 33 812 20 29 wew. 0126

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:00 do 14:00
33 812 30 96

Skip to content