Ogłoszenia

Ogłoszenia

S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni hydraulika-konserwatora w ramach umowy o pracę.

Dodatkowe informacje:Wymiar czasu pracy – pełny etatRodzaj umowy – umowa o pracęOgólny zakres obowiązków – montaż

Więcej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSUNA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2024) SP ZOZ Szpital Kolejowy w

Więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne z zakresu Pulmonologii w Poradni Pulmonologicznej w godzinach od 15:00 do 18:00

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez: Oferta nr 1Indywidualna Specjalistyczna Praktyka LekarskaGABINET LEKARSKILek.

Więcej

Zawiadomienie o wyborze – zakup bazy danych Oracle SE2 CPU dla 1 procesora wraz usługą migracji danych

Zawiadomienie o wyborze Zamawiający wybrał ofertę: Info-Lider Sp. z o.o.ul. Małachowskiego 4540-689 Katowice Zawiadomienie o wyborze

Więcej

Konkurs świadczenia zdrowotne z zakresu Pulmonologii w Poradni Pulmonologicznej w godzinach od 15:00 do 18:00

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT – świadczenia zdrowotne z zakresu Pulmonologii w Poradni Pulmonologicznej w godzinach

Więcej

Konkurs świadczenia zdrowotne z zakresu Kardiologii w Poradni Kardiologicznej w godzinach od 15:00 do 18:00

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kardiologii w Poradni Kardiologicznej w godzinach

Więcej

S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Kierownika Zespołu Kadr Szkoleń i Analiz w ramach umowy o pracę.

Dodatkowe informacje:Wymiar czasu pracy – pełny etatRodzaj umowy – umowa o pracęOgólny zakres obowiązków – wykonywanie

Więcej

ZP – 4240 – 1/2024 – OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza

Więcej

Ogłoszenie – lekarze w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje lekarzy do współpracy w zakresie świadczenia usług lekarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Więcej

Ogłoszenie – pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje pielęgniarek do współpracy w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Więcej

Ogłoszenie – Psychiatra – konsultacje

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej poszukuje do współpracy (konsultacje) lekarza psychiatrę – warunki do uzgodnienia

Więcej

Ogłoszenie – Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje osoby do współpracy w zakresie pełnienia czynności Kierownika ZOL w okresie

Więcej

Ogłoszenie – terapeuta zajęciowy

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje osób do współpracy w zakresie prowadzenia różnych form i technik terapii

Więcej

Transport sanitarny – zawiadomienie o wyborze

Zamawiający wybrał ofertę: Pakiet nr 1: Transport medyczny – zespół podstawowy Bielskie Pogotowie Ratunkoweul. E. Plater

Więcej

Zapytanie ofertowe – transport sanitarny

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Kolejowego w

Więcej

Zawiadomienie o wyborze: dostawa środków dezynfekujących

Zamawiający informuje, że wybrał oferty: Pakiet nr 7Polmil Sp. z o.oul. Przemysłowa 8b 85-758 Bydgoszcz Pakiet

Więcej

ZMIANA SWKO – Dyżury – ZP – 4240 – 1/2024

Zamawiający na podstawie XI ust. 3 (Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści SWKO) dokonuje zmiany zapisów SWKO:1. W

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – DYŻURY – ZMIANA TERMINU

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia się zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w konkursie na

Więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – DYŻURY

Uwaga: Zmiana SWKO ZMIANA SWKO – Dyżury – ZP – 4240 – 1/2024 Uwaga: zmiana terminu

Więcej

Zapytanie ofertowe: Dostawa środków dezynfekujących – powtórka – Pakiet nr 7, 11, 12, 15

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1

Więcej

Zawiadomienie o wyborze: dostawa środków dezynfekujących

Załącznik                                                                                Zawiadomienie o wyborze Zamawiający wybrał oferty: Pakiet nr 1MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.

Więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – ZP – 4240 – 13/2023

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza

Więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – ZP – 4240 – 9/2023

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza

Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty świadczenia usług z zakresu obsługi informatycznej

Wilkowice, 19.12.2023 r. Zawiadomienie o wyborze Dotyczy: świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od

Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty świadczenia usług prawnych

Wilkowice, 19.12.2023 r. Zawiadomienie o wyborze Dotyczy:  świadczenie usług prawnych dla potrzeb SPZOZ Szpital Kolejowy w

Więcej

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Wilkowice, dnia 18.12.2023 r. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne(Postępowanie ZP – 4240 – 12/2023)

Więcej

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert SPZOZ

Wilkowice, dnia 14.12.2023 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę środków dezynfekujących. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU

Więcej

Psycholog, Psychiatra

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej poszukuje do współpracy (konsultacje) osoby z uprawnieniami psychologa. Poszukujemy także

Więcej

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Wilkowice, dnia 13.12.2023 r. Dotyczy postępowania nr ZP – 4240 – 9/2023 Postępowanie o udzielenie świadczeń

Więcej

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących

Wilkowice, dnia 8.12.2023 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu

Więcej

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

Wilkowice, dnia 8.12.2023 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu

Więcej

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę prawną

Wilkowice, dnia 8.12.2023 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu

Więcej

Zatrudnimy Salową

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Salową w ramach umowy zlecenie. Dodatkowe informacje: Wymiar czasu

Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wilkowice, dnia 7.12.2023 r. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne(Postępowanie ZP – 4240 – 12/2023)

Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji przez lekarzy

Wilkowice, dnia 7.12.2023 r. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne(Postępowanie ZP – 4240 – 9/2023)

Więcej

Zatrudnimy Referenta ds. Administracyjno-Technicznych

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Referenta ds. Administracyjno-Technicznych w ramach umowy o pracę.Dodatkowe informacje:Wymiar

Więcej

Konkurs ofert na wynajem części nieruchomości

Wilkowice, 23.11.2023r. OGŁOSZENIE Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza konkurs ofert na wynajem części

Więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wilkowice, 23.11.2023 r. Dotyczy: usługę zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji

Więcej

Zmiana SWKO nr 2, Zmiana Terminu, Odpowiedzi nr 2 – postępowanie nr ZP-4240-11/2023

Wilkowice, dnia 11.09.2023 r. Dotyczy postępowania nr ZP-4240-11/2023 Konkurs: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii

Więcej
Image

Zawiadomienie o wyborze: świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Wilkowice, 8.09.2023 r. Dotyczy: świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Zawiadomienie o wyborze Zamawiający wybrał ofertę:

Więcej

TK – odpowiedzi na pytania, zmiana SWKO, postępowanie nr ZP-4240-11/2023

Wilkowice, dnia 7.09.2023 r. Dotyczy postępowania nr ZP-4240-11/2023 Konkurs: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii

Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem 1m2 powierzchni na zainstalowanie 1 szt. automatu do sprzedaży zimnych napojów i przekąsek

Wilkowice, 31.08.2023r. OGŁOSZENIE Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza konkurs ofert na wynajem części

Więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne (Postępowanie ZP – 4240 – 11/2023)

Uwaga! odpowiedzi na pytania, zmiany SWKO dostępne pod linkami: Zmiany nr 1: link1 Zmiany nr 2:

Więcej

Konkurs na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Wilkowice, dnia 21.08.2023 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego Z

Więcej

Zawiadomienie o wyborze: usługa doradcy ADR

Wilkowice, 17.08.2023 r. Dotyczy: usługa doradcy ADR Zawiadomienie o wyborze Zamawiający wybrał oferty: SILESIA TRANING CENTER

Więcej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

Wilkowice, dnia 17.08.2023r. OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej w porozumieniu

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty – 1. Usługa doradcy ADR; 2. Transport odpadów niebezpiecznych

Wilkowice, dnia 28.07.2023 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając

Więcej
Skip to content