Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny

Oddział Wewnętrzny – udziela świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia wielu schorzeń internistycznych

– diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, w tym: bronchoskopia, spirometria, RTG, tomografia komputerowa
– diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w tym: badania echokardiograficzne, badania wysiłkowe, 24-godzinne monitorowanie pracy serca lub ciśnienia tętniczego, EKG,
– diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego w tym: gastrofiberoskopia, USG, badania RTG, tomografii komputerowej
– diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego
– diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych, cukrzycy
– promocji profilaktyki schorzeń układu oddechowego, krążenia, cukrzycy

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie Chorób Wewnętrznych.

Oddział stanowi bazę szkoleniową dla studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej oraz dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego.

Lekarz kierujący oddziałem
lek. med. Mariola Bauer-Muraczewska

tel. 33 812 20 28 wew. 0112

Pielęgniarka oddziałowa
lic. piel. Magdalena Mojżesz

tel. 33 812 20 28 wew. 0117

Dyżurka lekarska
tel. 33 812 20 28 wew.0112

adres e-mail
oddz.wewnetrzny@szpital-kolejowy.com

Skip to content