Akredytacja Ministra Zdrowia

  • Home
  • Akredytacja Ministra Zdrowia

Akredytacja Ministra Zdrowia

W dniach 28-30.03.2012 r. w Szpitalu miała miejsce wizyta akredytacyjna przeprowadzona przez Komisję Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”.

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 19/2012 z dnia 18 maja 2012 r., w związku z art. 3 ust. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.), Minister Zdrowia udzielił akredytacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.

W dniu 14.09.2012 r. na terenie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.
Wdrożenie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2008 oraz Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia zostały zainicjowane przez Dyrektora Szpitala Pana mgr inż. Andrzeja Piekarza podczas uroczystości jubileuszowych 80-lecia Szpitala w listopadzie 2010 roku.
Po powołaniu Pełnomocnika Dyr. d/s jakości którym została Przełożona Pielęgniarek Pani mgr Danuta Sternal oraz 23 zespołów stałych i zadaniowych nastąpiły intensywne prace, których efektem było wdrożenie w m-cu październiku ubiegłego roku systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008 a pięć miesięcy później standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia. Obecnie 11 Szpitali w całym Województwie Śląskim posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.
Certyfikat akredytacyjny dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz dowodzi profesjonalnego działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.
W uroczystości między innymi udział wzięli: V-ce Marszałek Województwa Śląskiego – Pan Mariusz Kleszczewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Pani Barbara Daniel, Starosta Bielski – Pan Andrzej Płonka, Wójt Gminy Wilkowice – Pan Mieczysław Rączka oraz Dyrektorzy okolicznych Szpitali.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content