Konkurs na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

  • Home
  • Konkurs na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Konkurs na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Wilkowice, dnia 21.08.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego:

  1. transport karetką (zespół podstawowy) – Pakiet nr 2 w okresie od 01.10.2023 r. do 31.05.2024 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

Szczegóły w załączniku:

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content