Ogłoszenie – Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

  • Home
  • Ogłoszenie – Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Ogłoszenie – Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje osoby do współpracy w zakresie pełnienia czynności Kierownika ZOL w okresie od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. – umowa cywilno-prawna (możliwość kontynuacji współpracy po 31.12.2024 r.)
Zakres:
Organizowanie, nadzór i realizacja kompleksowych świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Wymagania:
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
Doświadczenie: 5 lat w zawodzie
Kontakt:
telefon: 33 812 20 20 wew. 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz
e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content