OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – DYŻURY – ZMIANA TERMINU

  • Home
  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – DYŻURY – ZMIANA TERMINU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – DYŻURY – ZMIANA TERMINU

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia się zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu.

Datą obowiązującą jest 29.01.2024 r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30.

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content