OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – ZP – 4240 – 9/2023

  • Home
  • OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – ZP – 4240 – 9/2023

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU – ZP – 4240 – 9/2023

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm. z późn. zm.)
Przedmiot konkursu jest:

udzielanie świadczeń zdrowotnych świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

Oferta nr 1:
Indywidualna Praktyka Lekarska
Dominik Cygoń
ul. Główna 846
34-381 Radziechowy
Pakiet nr 4

Oferta nr 2:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Olga Kasperek
ul. Drobna 20/9
43-300 Bielsko-Biała
Pakiet nr 1

Oferta nr 3:
Indywidualna Praktyka Lekarska
Olga Jarco
ul. Sienkiewicza 61
34-300 Żywiec
Pakiet nr 10

Oferta nr 4:
Tomasz Cogiel
Prywatna Praktyka Lekarska
Lachowice 102
34-232 Lachowice
Pakiet nr 5

Nie złożono ofert dla Pakietu nr 2, 3, 6, 7, 8, 9. Na podstawie ust. 7 Części XVIII.(Środki odwoławcze przysługujące oferentom) Zamawiający odwołuje konkurs dla Pakietu nr 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Wilkowice, dnia 22.12.2023 r.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content