Ogłoszenie – pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

  • Home
  • Ogłoszenie – pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Ogłoszenie – pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

SP ZOZ Szpital Kolejowy poszukuje pielęgniarek do współpracy w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w okresie od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r. (możliwość kontynuowania współpracy po 31.12.2024 r.)
Wymagania:
tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka
prawo wykonywania zawodu
Mile widziane:
ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów

Kontakt:
telefon: 33 812 20 20 wew. 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz
e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content