TK – odpowiedzi na pytania, zmiana SWKO, postępowanie nr ZP-4240-11/2023

  • Home
  • TK – odpowiedzi na pytania, zmiana SWKO, postępowanie nr ZP-4240-11/2023

TK – odpowiedzi na pytania, zmiana SWKO, postępowanie nr ZP-4240-11/2023

Wilkowice, dnia 7.09.2023 r.

Dotyczy postępowania nr ZP-4240-11/2023 Konkurs: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala wraz z najmem części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) Zmiana nr 1

Działając na podstawie ust. 3 Rozdziału XIV (Wyjaśnianie oraz modyfikacja treści SWKO) ulega zmianie:

  1. Załącznik nr 7 – Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

    Nowy Załącznik nr 7 do SWKO otrzymuje nazwę „Załącznik nr 7 – Wzór umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zmieniony”.

    Uwaga! Oferty należy sporządzić według nowego wzoru załącznika.
  2. Załącznik nr 8 – Wzór umowy dzierżawy pomieszczeń.

Odpowiedzi na pytania, załączniki i szczegóły:

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content