Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

  • Home
  • Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Wilkowice, dnia 13.12.2023 r.

Dotyczy postępowania nr ZP – 4240 – 9/2023 Postępowanie o udzielenie świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPZOZ

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia się zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w godzinach ordynacji przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć.

Datą obowiązującą jest 20.12.2023 r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30.

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content