Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących

  • Home
  • Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących

Wilkowice, dnia 8.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na dostawę środków dezynfekujących.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content