Zawiadomienie o wyborze: dostawa środków dezynfekujących

  • Home
  • Zawiadomienie o wyborze: dostawa środków dezynfekujących

Zawiadomienie o wyborze: dostawa środków dezynfekujących

Zamawiający informuje, że wybrał oferty:

Pakiet nr 7
Polmil Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz

Pakiet nr 15
Biachem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Alejkowa 21 lok.B9
15-528 Białystok


Dla Pakietu nr 11 nie złożono ofert. W przypadku Pakietu nr 12 złożono ofertę niezgodną z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie dla Pakietu nr 11 i 12.

  • Udostępnij

Zamówienia publiczne

Skip to content