Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej PODSUMOWANIE

  • Home
  • Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej PODSUMOWANIE

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej PODSUMOWANIE

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

W okresie od 01.08.2019 r. do 30.11.2021r. w naszym Szpitalu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne p.n.
„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”

Wartość Projektu: 3 333 265,52 zł.
Dofinansowanie ze środków PFRON: 1 258 379,58 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 1 986 531,00 zł.
Środki własne: 88 354,94 zł.

Zrealizowane zadania:

  1. Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Neurologicznym i Kardiologicznym,
  2. Modernizacja windy przy Izbie Przyjęć,
  3.  Przebudowa łazienek dla osób niepełnosprawnych na Oddziałach: Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Rehabilitacji Neurologicznej, Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz przy Izbie Przyjęć i łazienki Ogólnodostępnej (Poziom 0),
  4. Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą – I część,
  5. Modernizacja i wykonanie strefy wejścia głównego wraz ze schodami, murami oporowymi, tarasem zewnętrznym i windą – II część,
    6. Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej

Realizacja zadania pozwoli na:
– udostępnienie wejścia głównego – frontowego i przy Izbie Przyjęć w budynku szpitala dla osób niepełnosprawnych,
– udostępnienie wejścia do gabinetów rejestracji, gabinetów przychodni i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.
– stworzenie możliwości wykorzystania terenów zielonych Szpitala oraz strefy przed wejściem głównym do Szpitala do organizowania zajęć z zakresu terapii zajęciowej również na zewnątrz obiektu,
– utworzenie dla osób niepełnosprawnych możliwości dojścia, a następnie dojazdu przy użyciu windy do wejścia głównego w budynku szpitala,
– otwarcie do korzystania rekreacyjnego z ławek parkowych na przyległych terenach zielonych dla osób niepełnosprawnych,
– bezpieczne przemieszczanie się w ciągach poziomych i pionowych pacjentów, pracowników oraz odwiedzających ciągami komunikacyjnymi, obejmującym i umożliwiającym bezpośredni dostęp do budynku Szpitala również dla osób niepełnosprawnych.

Istotnym aspektem realizacji tego projektu jest umożliwienie prowadzenie rehabilitacji społecznej w sprzyjających warunkach atmosferycznych na zewnątrz obiektu.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content