Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej

  • Home
  • Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej

Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej

Informujemy, że w okresie od 29.09.2021 r. do 30.11.2021r. w naszym Szpitalu zrealizowany został III etap zadania inwestycyjne p.n.

„Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” – III ETAP

„Dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób niepełnosprawnych przy Izbie Przyjęć, Rejestracji Przychodni Szpitalnej i Oddziale Opieki Paliatywnej”

Wartość inwestycji: 796 524,51 zł.
Sfinansowano ze środków:
Dofinansowanie ze środków PFRON: 290 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego: 505 089,00 zł.
Środki własne Szpitala: 1 435,51 zł.

Zrealizowany etapy inwestycji:
1. Wymiana drzwi (24 szt.) wraz z robotami budowlanymi (demontaż starych futryn i drzwi, wykucie starych nadproży, montaż nowych elementów konstrukcyjnych, naprawa tynków, uzupełnienie posadzek, malowanie) parter: Izba Przyjęć – wejście od strony wjazdu dla karetek, Rejestracja Przychodni Szpitalnej i Pracownie,
2. Wymiana drzwi (7 szt.) wraz z robotami budowlanymi (demontaż starych futryn i drzwi, wykucie starych nadproży, montaż nowych elementów konstrukcyjnych, naprawa tynków, posadzek, malowanie) I piętro: Dział Rehabilitacji,
3. Wymiana drzwi (4 szt.) wraz z robotami budowlanymi (demontaż starych futryn i drzwi, wykucie starych nadproży, montaż nowych elementów konstrukcyjnych, naprawa tynków, uzupełnienie posadzek, malowanie) II piętro: Dział Rehabilitacji.
4. Wymiana drzwi (22 szt.) wraz z robotami budowlanymi (demontaż starych futryn i drzwi, wykucie starych nadproży, montaż nowych elementów konstrukcyjnych, naprawa tynków, wymiana posadzek, malowanie) III piętro: Oddział Opieki Paliatywnej.

  • Udostępnij

Szpital Kolejowy

Skip to content